Nhà ở kết hợp kinh doanh ở tầng 1

11-08-2023
- Tầng 1 kinh doanh.
- Tầng 2 sinh hoạt.
- Diện tích 137m2 sàn.
- Phù hợp với nhu cầu ở vùng xã.

Tin liên quan

Xem tất cả

TH02

Mẫu nhà hiện đại

07-02-2023

Mẫu nhà hiện đại

TH02

Nhà vườn 1 tầng

07-02-2023

Nhà vườn 1 tầng